Covid 19

Wegens de lockdown en de aanhoudende slechte cijfers, zullen we voorlopig voor 2021 geen activiteiten aanbieden... Het lidgeld van 2020 is ook geldig voor 2021!