Algemene Vergadering

   

ANDOUAC vzw

Personeelsvereniging Antwerpse Douane en Accijnzen

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Geachte,

Hierbij wordt u geïnformeerd dat de AV verder in het jaar pas zal kunnen plaats vinden...