SINTERKLAASFEEST 2019

 

Beste Leden en Collega's,

Wij hebben bericht gekregen dat Sinterklaas ook in 2019 langskomt voor alle brave kindjes en kleinkindjes van de Antwerpse Douaniers (en de collega’s van S&L).

De Sint komt langs op zaterdag 30 november 2019. Wij nodigen jullie allen héél graag uit om de Sint te komen verwelkomen. Het Sinterklaasfeest gaat dit jaar door in het OPF Dennenburg (Graaf Henri Cornetlaan 6, 2950 Kapellen) – Na inschrijven krijgen jullie nog een mailtje voor jullie agenda.

Om 14u30 worden alle kindjes door de "Pietenbende" ontvangen met een heuse show. Vervolgens komt de Sint en hij heeft beloofd dat hij een geschenk zal meebrengen voor alle "brave" kinderen geboren na 1 januari 2007.

Wil je deelnemen aan deze activiteit? Dan dien je het volgende te doen:

1° Ben je nog géén lid van ANDOUAC of heb je je lidgeld nog niet betaald? Spreek dan een van onze bestuurders aan of stuur een mailtje naar andouac2006@gmail.com én schrijf 15 euro lidgeld over op onderstaande rekening met vermelding “lidgeld 2019 + uw naam”. (opm. Lidgeld bedraagt 10 euro in het begin van het kalenderjaar. Echter na 1ste kwartaal worden laattijdige lidgelden op beslissing van de Raad van Bestuur verhoogd naar 15 euro, indien u te laat was, betaal uw lidgeld voor 2020 dan zeker tijdig)

2° Vul per kindje het inschrijvingsformulier (klik hier) in. Opgelet inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld (én lidmaatschap). Wegens het volledig wegvallen van de subsidiëring van het Sinterklaasfeest door de dienst Welzijn, dient er per ingeschreven kind een bijdrage van 10 EUR betaald te worden, dit om een gedeelte van de kosten van het Sinterklaasfeest te dragen. (Gelieve bij overschrijving te vermelden “Sint 2019 + uw naam + # kinderen”).

Via het formulier kan u ook uw keuze voor het speelgoed opgeven. In bijlage bij deze e-mail kan u de catalogus vinden.

Opgelet !! Om organisatorische redenen sluiten we de inschrijvingen af op 15/10/2019. Aangezien dit bericht enkel per e-mail wordt verspreid, gelieve collega's die niet over een computer beschikken, toevallig met verlof zijn of langdurig afwezig zijn te verwittigen. Wij hebben ook via onze facebook-pagina een aankondiging gelanceerd.

Indien u vragen heeft: ANDOUAC VZW andouac2006@gmail.com tel. 04707/822.03 (Tom Poelman).

Gegevens van Andouac:

Zetel: Noordstergebouw Ellermanstraat 21 2060 Antwerpen

Secretariaat: e-mail: andouac2006@gmail.com

Penningmeester: Tel: 0257/70869 email: marc.deschutter@minfin.fed.be

Bankrekening: Andouac vzw  IBAN BE81 9796 5664 3424